arrow left Terug

Sjako Ruster, programmamanager Bereikbaarheid


“Regionale samenwerking vraagt in het begin misschien wat extra tijd en inspanning, maar het slim benutten van elkaars mogelijkheden leidt op termijn tot vooruitgang”

Wat is je functie bij Regio Zwolle?
“Ik ben de programmamanager Bereikbaarheid van Regio Zwolle. Ik coördineer in samenwerking met overheden, ondernemers, onderwijs en maatschappelijke organisaties het ontwikkelen van alternatieven voor het steeds drukkere autoverkeer op de hoofdwegen in de regio. En daarmee de files binnen de perken te houden. Daarvoor is in 2020 de Bereikbaarheidsambitie Regio Zwolle vastgesteld. Het komende half jaar worden deze partners uitgedaagd om vanuit hun achterban te komen met voorstellen die daarbij passen. En natuurlijk bedenkt Regio Zwolle zelf ook allerlei dingen.”

Vanuit welke organisatie ben je gedetacheerd en sinds wanneer?
“Ik ben alweer ruim vier jaar gedetacheerd vanuit de gemeente Elburg. Eerst voor 0,2 fte, inmiddels voor 0,5 fte.”

Wat spreekt je zo aan om te werken voor Regio Zwolle?
“Het schaalniveau om voor Regio Zwolle te werken is 22x groter dan om voor één gemeente te werken. Ik kom daardoor in aanraking met heel andere vraagstukken. Die afwisseling maakt mijn werk boeiend.”

Kun je in enkele zinnen aangeven wat de kracht van regionaal samenwerken voor jou betekent?
“Ik kan het nog beter in één zin: ‘Alleen gaat het sneller, samen kom je verder’.”

Welke oproep wil je doen aan onze partners in relatie tot samenwerken?
“Ik merk dat veel organisaties (te) zeer in beslag worden genomen door het werk vanuit hun eigen organisatie, en door de invalshoek van de eigen organisatie. Wat mij betreft mag het besef meer doorbreken dat regionale samenwerking nu misschien even wat extra tijd en inspanning kost, maar dat het slim benutten van elkaars mogelijkheden op termijn leidt tot vooruitgang, ook voor de eigen organisatie. Want anders komen we (figuurlijk, maar op de weg ook letterlijk) stil te staan. En stilstand is achteruitgang.”