Tafel Leefomgeving van start


Regio Zwolle ontwikkelt zich tot een economische topregio van formaat, waar het goed wonen, werken en recreëren is. Naast ruimte voor economische groei zetten we in op persoonlijke groei.

In 2019 is de bestuurlijke tafel Leefomgeving opgericht onder voorzitterschap van Roger de Groot, burgemeester gemeente De Wolden: “We willen als regio in balans zijn. Dat wil zeggen dat stad en ommeland verweven zijn en evenwichtig door ontwikkelen. De opgave Leefomgeving is dan ook veel omvattend en het raakt bijvoorbeeld onze andere opgaven, zoals Economie, Bereikbaarheid en Energie.”

Binnen de bestuurlijke tafel ligt in 2020 de focus op de thema’s wonen en bedrijventerreinen. Ook is er aandacht voor onderwerpen op het gebied van gezondheid, sport en cultuur.

Klik op het plaatje voor de flyer met info.