arrow left Terug

Toolkit


Regio Zwolle Toolkit is vernieuwd

Maak gebruik van de vernieuwde toolkit (november 2019) van Regio Zwolle om uit te dragen waar u en de regio voor staan. De kracht van samenwerking, innovatie, aanpakken, arbeidsmoraal en meer. De toolkit bestaat uit verschillende onderdelen.

Kees Praamstra, secretaris Regio Zwolle: ”Graag attenderen we u op onze vernieuwde toolbox. Een ‘gereedschapskist’ die laat zien wat Regio Zwolle is, wat onze ambitie is en hoe we daar naar toe werken. Speciale aandacht vraag ik u voor de tien meest gestelde vragen. Een handig instrument voor raadsleden, statenleden en medewerkers van regiopartners zoals gemeenten, provincies, bedrijfsleven en onderwijs.
Tip: attendeer nieuwe collega’s op de instrumenten in de toolkit zodat zij ook snel thuis zijn in Regio Zwolle.”

Daarnaast zijn onder meer de Atlas van Regio Zwolle, de praatplaat Regio Zwolle en het jaarverslag 2019 toegevoegd. Meer weten? Lees dan ook het rapport ‘Regio Zwolle stapt over eigen grenzen’ en de uitgebreide uitleg over onze governance: hoe Regio Zwolle als licht bestuurlijk samenwerkingsverband is ingericht. De begroting ‘regiobudget Regio Zwolle 2020’ volgt in december 2019.