Bestuurders Regio Zwolle


Maak kennis met lokale bestuurders

Maak kennis met de bestuurders van de 22 gemeenten en 4 provincies in Regio Zwolle. Klik op een gemeente of provincie hieronder. U wordt doorgeleid naar de eigen website.

Daarnaast vindt u hier de gegevens van de deelnemers van de Regiegroep Regio Zwolle en de Economic Board Regio Zwolle

Gemeenten

Provincies

 

Drenthe                      Flevoland                     Gelderland                      Overijssel

Regiegroep Regio Zwolle

De Regiegroep Regio Zwolle bestaat uit partners van de samenwerking uit de vier O’s:

 • Peter Snijders, Gemeente Zwolle, voorzitter Regio Zwolle
 • Geert Meijering, Gemeente Kampen, vertegenwoordigt Overijsselse gemeenten.
 • Richard Korteland, Gemeente Meppel, vertegenwoordigt Drentse gemeenten.
 • Jan Nathan Rozendaal, Gemeente Elburg, vertegenwoordigt Gelderse gemeenten.
 • Hans Wijnants, Gemeente Noordoostpolder, vertegenwoordigt Flevolandse gemeenten.
 • Bert Boerman, Provincie Overijssel, namens de deelnemende Provincies.
 • Laurens de Lange, VNO NCW Regio Zwolle, namens ondernemers.
 • Jelle Weever, MKB Regio Zwolle, neemt zitting namens ondernemers.
 • Trudy Huisman, Economic Board Regio Zwolle
 • Theo Rietkerk, Landstede Zwolle, vertegenwoordigt onderwijspartijen
 • Daniël van der Weerd, Gemeente Hattem, vertegenwoordiger secretarissen.
 • Martijn  Dadema, Gemeente Raalte: tafel bereikbaarheid.
 • René de Heer, Gemeente Zwolle : tafel Human Capital.
 • Kees Praamstra, secretaris Regio Zwolle.

Meer informatie

Economic Board Regio Zwolle

Economic Board Regio Zwolle

Regio Zwolle is een sterke regio. En wat sterk is, moet sterk blijven. De Economic Board Regio Zwolle draagt hieraan bij door ondernemers uit te dagen, krachten te bundelen en ontwikkelingen te versnellen. In de Economic Board Regio Zwolle zetten ondernemers, overheden en onderwijs de hoofdlijnen uit op het gebied van innovatie en menselijk kapitaal. Op deze manier jagen ze de economische ontwikkeling aan.

De Economic Board Regio Zwolle agendeert onderwerpen die bijdragen aan de versterking van de concurrentiepositie van de regio en onderwerpen die leiden tot meer economische activiteit en werkgelegenheid. Daarbij is er extra aandacht voor het mkb.

Economic Board