arrow left Terug

Bestuurders Regio Zwolle


Maak kennis met lokale bestuurders

Maak kennis met de bestuurders van de 22 gemeenten en 4 provincies in Regio Zwolle. Klik op een gemeente of provincie hieronder. U wordt doorgeleid naar de eigen website.

Daarnaast vindt u hier de gegevens van de deelnemers van de Regiegroep Regio Zwolle en de Economic Board Regio Zwolle

Gemeenten

Provincies

 

Drenthe                      Flevoland                     Gelderland                      Overijssel

Regiegroep Regio Zwolle

De Regiegroep bewaakt als het centrale gremium in de regio de grote lijnen van de regionale samenwerking door overzicht en regie. Zij monitort de ontwikkeling van de samenwerking, zowel voortgang als vernieuwing op inhoud, proces en relatie. Ook draagt zij zorg voor de financiën, zowel begroting als jaarrekening. Iedere partner organiseert vervolgens zelf de verantwoording naar de eigen achterban.

De Regiegroep is verantwoordelijk voor:

 • opstellen van de agenda;
 • vertalen in een meerjarenprogramma;
 • samenwerken tussen alle partijen;
 • opnemen van agenda en programma in de begrotingscyclus van partijen;
 • verantwoording over voortgang, doelbereik en financiën;
 • regie over en interbestuurlijke afstemming op lobbyactiviteiten;
 • ophalen van middelen;
 • toekennen van financiële middelen uit de basisbijdrage (op verzoek van een Tafel of van een Coalitie);
 • bepalen van het moment waarop gereserveerde investeringsbijdragen daadwerkelijk beschikbaar komen (op aangeven van een Coalitie);
 • informatie en communicatie over activiteiten van de regio;
 • regie over (internationale) marketing van de regio.

Regiegroep Regio Zwolle

Economic Board Regio Zwolle

Economic Board Regio Zwolle

Regio Zwolle is een sterke regio. En wat sterk is, moet sterk blijven. De Economic Board Regio Zwolle draagt hieraan bij door ondernemers uit te dagen, krachten te bundelen en ontwikkelingen te versnellen. In de Economic Board Regio Zwolle zetten ondernemers, overheden en onderwijs de hoofdlijnen uit op het gebied van innovatie en menselijk kapitaal. Op deze manier jagen ze de economische ontwikkeling aan.

De Economic Board Regio Zwolle agendeert onderwerpen die bijdragen aan de versterking van de concurrentiepositie van de regio en onderwerpen die leiden tot meer economische activiteit en werkgelegenheid. Daarbij is er extra aandacht voor het mkb.

Economic Board