Bestuurders Regio Zwolle


Maak kennis met de bestuurders van de Regio Zwolle

Maak kennis met de bestuurders van de eenentwintig gemeenten en vier provincies in de Regio Zwolle. Per gemeente en provincie is weergegevens wie dit zijn en welke portefeuilles zij beheren en vindt u de contactgegevens.

Daarnaast vindt u hier de gegegevens van de Regio Zwolle Regiegroep en de Economic Board.

Gemeenten

Provincies

 

Drenthe                      Flevoland                     Gelderland                      Overijssel

Regiegroep Regio Zwolle

De Regiegroep Regio Zwolle bestaat uit partners van de samenwerking uit de vier O’s:

 • Peter Snijders, Gemeente Zwolle, voorzitter Regio Zwolle
 • Geert Meijering, Gemeente Kampen, vertegenwoordigt Overijsselse gemeenten.
 • Richard Korteland, Gemeente Meppel, vertegenwoordigt Drentse gemeenten.
 • Jan Nathan Rozendaal, Gemeente Elburg, vertegenwoordigt Gelderse gemeenten.
 • Bert Boerman, Provincie Overijssel, namens de deelnemende Provincies.
 • Laurens de Lange, VNO NCW Regio Zwolle, namens ondernemers.
 • Jelle Weever, MKB Regio Zwolle, neemt zitting namens ondernemers.
 • Trudy Huisman, Economic Board Regio Zwolle
 • Theo Rietkerk, Landstede Zwolle, vertegenwoordigt onderwijspartijen
 • Daniël van der Weerd, Gemeente Hattem, vertegenwoordiger secretarissen.
 • Martijn  Dadema, Gemeente Raalte: tafel bereikbaarheid.
 • René de Heer, Gemeente Zwolle : tafel Human Capital.
 • Kees Praamstra, Regio Zwolle.

Meer informatie

Economic Board

Economic Board
Zwolle is een sterke regio. Het is zaak ervoor te zorgen dat wat sterk is, ook sterk blijft. De Economic Board wil hieraan bijdragen door ondernemers uit te dagen, krachten te bundelen en ontwikkelingen te versnellen. In de Economic Board zetten ondernemers, overheden en onderwijs de hoofdlijnen uit op het gebied van innovatie en menselijk kapitaal, om zo de economische ontwikkeling van de regio aan te jagen.

De Economic Board staat voor economische dynamiek in Regio Zwolle. De Board agendeert onderwerpen die bijdragen aan de versterking van de concurrentiepositie van de regio leidend tot meer economische activiteit en werkgelegenheid. Daarbij is er extra aandacht voor het MKB.

Meer weten over de Economic Board, de agenda en de leden?

Economic Board

Logo Economic Board Regio Zwolle