arrow left Terug

Het verhaal van Regio Zwolle


Regio Zwolle is een licht bestuurlijk samenwerkingsverband van 22 gemeenten en 4 provincies dat samenwerkt met ondernemers, onderwijs en maatschappelijke organisaties. De samenwerking binnen Regio Zwolle kenmerkt zich door de drie g’s: gunnen, groeien en grens ontkennend denken en werken.

Van driehoek naar vierkant
Regio Zwolle wil het kernkwadrant van de Nederlandse economie completeren. Van driehoek naar vierkant: Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven plus Regio Zwolle. Daarbij concentreren we ons op vijf gezamenlijke regionale opgaven, waarbij de kern van Regio Zwolle de economische samenwerking is. Aangevuld met vier randvoorwaardelijke opgaven: Menselijk Kapitaal (HCA), Bereikbaarheid, Leefomgeving en Energie.

Het verhaal van Regio Zwolle