arrow left Terug

Werken


Banen, banen, banen. Dáár gaat het uiteindelijk om en wat dat betreft staat Regio Zwolle er ook goed op: we kennen een relatief gezien lage werkloosheid. Dat ontstaat niet vanzelf en vraagt om samenwerking en om vernieuwend ondernemen. En om investeringen: Onder meer langs de onderwijsroute, door te anticiperen op de komst van New Jobs met ondernemers die inzetten op toegepaste innovatie. Ingebakken in ons DNA zit omkijken naar en zorgen voor elkaar en dus vind je binnen Regio Zwolle talloze initiatieven voor hen die niet ‘zo eenvoudig’ een baan kunnen vinden. Initiatieven waarbij vanuit de werkgeverskant wordt gekeken naar het aanwezige potentieel.

Door nadruk te leggen op kwaliteiten en niet op tekortkomingen, kansen scheppen voor iedereen.

De arbeidsmoraal in Regio Zwolle is hoog en de toegevoegde waarde per medewerker ligt hier boven het landelijk gemiddelde. En dat draagt bij aan het economische succes van de regio.

Een leven lang leren

Leefklimaat