arrow left Terug

Wie heeft welke rol


Wat zijn de rollen en taken medewerkers van de gemeenten? Hoe is de overlegstructuur geregeld? Wat is de onderlinge verhouding van posities, rollen en taken? Te denken aan bijvoorbeeld accounts van de gemeenten, secretarissen, programmamanagers en het Regio Zwolle Bureau. En hoe komen we tot besluiten?

Een licht bestuurlijke samenwerking vraagt evengoed afstemming en overleg. Wat is de rol van het Regiobestuur, de Raad van Advies en de tafels van de vijf opgaven.